Methodieken

In de inmiddels lange tijd dat ik met het vak bezig ben, ben ik beïnvloed door veel stromingen en heb ik me laten opleiden in veel verschillende richtingen.

Niet dat methoden op zich zo belangrijk zijn. Want zo langzamerhand is wel bekend dat de effectiviteit van een methodiek staat of valt met de persoon die de methode hanteert en met de kwaliteit van de relatie coach/trainer of therapeut en zijn cliënt(systeem).

Desalniettemin ben ik erg enthousiast over een paar methodieken, die ik dan ook veelvuldig toepas: Psychodrama, Voice Dialogue, Voicedrama en Organisatiedrama.